กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์mintมาใหม่

Published No Comments on กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์mintมาใหม่

ใหม่จะเป็นโน้ตบุคในตระกูลแมคที’เร็วที’สุดเท่าที่เคยมีมา บางที่สุด ด้วย และยังมีอะไรใหม่ๆ ให้ตนตาตื่นใจอีกหลายอย่าง มีจอใวด์สกรีน (Widescreen) ขนาด 15.4 ร้าน ขาย กล่อง ใส่ เครื่องสำอาง นี้วที่สว่างราวทับจอภาพยนตร์รูปลักษณ์ ที่สวยหยาดเยิ้ม และยังฝังกล้องไอไซด์(iSight) ไว้ด้วย ตอนนี้คณ ก็สามารถประซมทางไกลแบบนอกกล่องและนอกสถานที่ได้เลย ลดยอดไหมล่ะ ประะซมทางไกลนอกที่ทำงาน สวรรค์จริงๆ

คุณอาจจะเห็นด้วยหรีอไฝเห็นด้วยว่าเว็บแคม (Webcam) ที่น์าพา ติดตัวไปได้ด้วยเป็น ”สวรรค์’” หรือเปล่า แต่จ๊อบล่’รู้จักผู้ฟังของเขาดี และรู้ ดีว่าปัญหาที่ต้องการให้แก้อย่างเร่งด่วนคืออะไร

 

ทักษะในการสร้างสรรค์วายร้ายและขายประโยชน์จากความช่วยเหลือ ของฮีโร่นั้นเป็นเทคนิคการลือข้อความของจ๊อบลัในการนำเสนอและการ ให้

 

สัมภาษณ์เกอบทุกๆ ครั้ง ในการให้สัมภาษณ์กับสถาบันลมํธโซเนียน (Smithsonian) ในซีรี่สํประวัติศาสตร์การพูดและวัดิโอนั้น เขาบอกว่าความ อุตสาหะบากบั่นแยกผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จกล่องใส่เครื่องสําอางออกจากผู้ประกอบ การที่ล้มเหลว ความมานะบากบั่นนั้นมาจากความมใจรัก กล่อง ใส่ เครื่องสำอาง ค์ ทำ เอง “คุณไม่มีทาง ไปรอดเลยหากขาดความมีใจรักในสิงนั้นเป็นอย่างมาก เพราะคุณจะทน ทำมันต่อไปไม่ไหวแล้วยอมเลกทำมีนในที่สุด ดังนั้นคุณจึงต้องมีไอเดีย หรือ มีปัญหา หรือไต้ทำในสิงที่ผิดพลาดลงไปและอยากแล้ไขให้§กต้อง และ คุณมีใจรักอยากจะทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ ไม่เช่นนั้นคุณก็จะไม่มีความบากบั่น มุ่งมั่นจนบรรลุความสำเร็จ และมั่นคือครงหนึ่งของสงครามทีคุณต้องเอา ชนะให้ไต้’’

 

จ๊อบสัคืออนเดียน่า โจนสั แห่งวงการธุรกิจ และเป็นเช่นเดยวกับตัว ละครในภาพยนตร์ตังๆ ทิ้งหลายที่ออกมาปราบเหล่าร้าย จ’อบสัออกมาชี้ ตัวศัตรู ปราบสัตรู และชนะใจผู้ฟังในขณะที่เขาเดินหันหลังกลับไปในช่วง อาทิตย์อัศดง ทิ้งไว้เพยงโลกใบนี้ที่น่าอยู่มากขึ้น

กล่อง ใส่ เครื่องสำอาง ค์ mac ผู้ฟังของคุณจะหมดความตั้งใจหลังจากที่ฟังไปได้สิบนาที ไม่ใช่สิบเอ็ด นาที แค่สิบนาทีเท่านั้น พวกเราเข้อเท็จจริงที่มีค่านี้ดี ขอบคุณงานวิจัยใหม่ๆ ในด้านกระบวนการรับเทั้งหลาย พูดง่ายๆ ก็คือสมองเกิดการเบื่อ ตามคำ ของจอห์น เมดินา (John Medina) นักวิทยาศาสตร์ด้านชีวะ

 

โมเลกุล “สมอง ได้เลอกทำตามรูปแบบที่กำหนดไว้ด้วยเวลาอย่างยากทีจะเปลี่ยนแปลง มัน ขาย กล่อง ใส่ เครื่องสำอาง ค์ เป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากวัฒนธรรมและยนสัอย่างไม่ต้องสงสัย’’ เมดินา กล่าวว่าเพอนร่วมงานที่ตรวจสอบในเรื่องนี้ต่างก็ยืนยันในกฎสิบนาทีกันทั้ง นั้น ซึ่งก็ตรงกับการลังเกตการณ์ของตัวเขาเองด้วย ทุกวิชาที่เมด้นาเข้าสอน ในมหาวิทยาลัย เขาจะทามคำถามนักศึกษาว่า : ’‘ถ้าในชั้นเรียนมัความน่า สนใจปานกลาง ไม่น่าเบื่อหรือน่าตดตามมากเกนไป เมื่อไหร่ที่คุณจะเหลือบ ไปมองดูนาริเกาว่าอีกนานไหมถืงจะหมดเวลา?” คำตอบที่ได้รับนั้นเหมือนกัน ทุกครั้ง นั่นคือสิบนาที